[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: talande installationhmm dublettmail?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hans Engren [mailto:hans@CYCLONE.SE]
Skickat: den 19 juli 2008 18:36
Till: mattias jonsson
Kopia: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: talande installationAntar att de syftar på http://www.linux-speakup.org/

mattias jonsson skrev:
> läste på en utläsnk sändlista om skärmläsaren orca
> där sa dom att debian hade en talande installation
> vet någon mer om detta?
>
>
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: