[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

talande installationläste på en utläsnk sändlista om skärmläsaren orca
där sa dom att debian hade en talande installation
vet någon mer om detta?


Reply to: