[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!)Hejsan,

jag är ytterligare en av alla dessa läsa men knappt synas-personer. Var
väl aktivare för några år sedan.

Kör många servrar på jobbet med Debian och är inte helt oskyldig till
att många av våra kunder väljer Debian som Linuxdist på de servrar där
de inte måste köra RedHat.

Har dock för länge sedan övergett Linux som desktop-OS och kör numer
enkom OSX. Men när jag senast körde linux på desktopen (tidiagre denna
vår) kunde jag konstatera att det är milsvid skillnad mellan hur det
fungerade 2004 och nu 2008.

//Johan Björklund


Reply to: