[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!)
debian-user-swedish-request@lists.debian.org wrote on 2008-07-16 13:42:11:
>
> Jag är också vid liv.. har inte varit aktiv på listan på länge
> däremot.. hade lite strul med mailen för domänen tidigare och fullt
> upp med annat..
> nu hanterar jag mailen för domänen på egen maskin och forwardar till
> gmail tills jag hittat ett webmailgränsnitt jag kan tänka mig köra
>
> kör ubuntu på desktopen, xandros på eee:n och debian på servrarna ,
> har ett litet mindre företag som hostar en kund (och egna pryttlar)
> samt driftar maskiner för en annan i dagsläget
>
> //tommten aka Daniel Hrynczenko / phu.se och diverse andra halvsovande
> projekt :)
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>

Är också vid liv, även om jag mest läser listan.

Apropå webmail så kan jag rekommendera http://roundcube.net/ även om den kanske inte är den stabilaste på marknaden så har den funkat kanon för mig

*****************************
KGM Datadistribution AB
Amir Mechouk
Tel: 08 726 56 18
Fax: 08 726 56 10
Mobil: 070 303 56 18
*****************************

Reply to: