[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Roundcube (Was: Re: Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!))Sist jag körde roundcube var den väldigt grundläggande (adressbok, mail och inte så mycket mer), men stabil och ytterst trevlig att ha att göra med. 
Däremot gick jag över till GMails egna interface efter några månaders samkörning av roundcube för några konton och squirrelmail för något annat, vilket gav en väldigt ojämn upplevelse tillsammans.

Oscar

2008/7/17 Martin Bagge / brother <martin@bagge.nu>:
On Wed, 16 Jul 2008, Amir Mechouk wrote:

Apropå webmail så kan jag rekommendera http://roundcube.net/ även om den
kanske inte är den stabilaste på marknaden så har den funkat kanon för mig

Har kört roundcube för en installation i snart ett år nu. Har bara sett idel nöjda användare av den (organisationen är ett tiotal anställda och ett gäng extra personer med konton så det är inte superstort). Den hanterar runt 3G så vitt jag kan minnas. Lite seg utvecklingstakt sist jag väntade på uppdateringar men å andra sidan kanske det har blivit bättre.

Hur som helst är vi mycket nöjda med den.

--
/brother
http://frakalendern.se
If we built a Dyson sphere around Bruce Schneier and captured all of his energy for 2 months, without any loss, we could power an ideal computer running at 3.2 degrees K to count up to 2^256. This strongly implies that not only can Bruce Schneier brute-force attack 256-bit keys, but that he is built of something other than matter and occupies something other than space.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: