[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!)Läser mest listan jag också, andra brukar hinna före med svar i de flesta 
fall.

Kör diverse maskiner både på jobbet @cs.lth.se [0] och hemma @angsro14.se. 
Servrar kör Etch medan skrivbordsmaskiner och laptop kör Sid. Har också 
Kubuntu för jämförelsebruk installerat på annan laptop.

[0] nej, jobbar inte som sysadmin utan är 'vanlig' forskare som bara ledsnat 
på att vänta på att rötterna skall få ur tummarna och fixa det vi behöver.

/Anders

-- 
Anders Nilsson, Ph.D. <anders.nilsson@cs.lth.se>
Dep. of Comp. Sci., Lund Institute of Technology
Phone: +46 (0)46 222 01 85, Fax: +46 (0)46 13 10 21
Mob: +46 (0)703 22 57 67 http://www.cs.lth.se/~andersn


Reply to: