[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!)---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Anders Jackson <anders.jackson@gmail.com>
Datum: den 17 juli 2008 00:25
Ämne: Re: Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!)
Till: Amir Mechouk <amir@kgm.se>


Den den 16 juli 2008 13:46 skrev Amir Mechouk <amir@kgm.se>:
>
> debian-user-swedish-request@lists.debian.org wrote on 2008-07-16 13:42:11:
>>
>> Jag är också vid liv.. har inte varit aktiv på listan på länge
>> däremot.. hade lite strul med mailen för domänen tidigare och fullt
>> upp med annat..
>> nu hanterar jag mailen för domänen på egen maskin och forwardar till
>> gmail tills jag hittat ett webmailgränsnitt jag kan tänka mig köra
>>
>> kör ubuntu på desktopen, xandros på eee:n och debian på servrarna ,
>> har ett litet mindre företag som hostar en kund (och egna pryttlar)
>> samt driftar maskiner för en annan i dagsläget
>>
>> //tommten aka Daniel Hrynczenko / phu.se och diverse andra halvsovande
>> projekt :)
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>>
>
> Är också vid liv, även om jag mest läser listan.

En till som läser listan emellanåt.

> Apropå webmail så kan jag rekommendera http://roundcube.net/ även om den
> kanske inte är den stabilaste på marknaden så har den funkat kanon för mig

Kör bara gmail själv.  Kör Debian på mina burkar, och bootar i Ubuntu
och OpenSolaris emellanåt.

Reply to: