[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Ang. Re: Aktiv? (WAS Re: Debian 15 år idag!!!)Läser listan och svarar om jag kan och har tid.

Kör en arbetsstation med Debian Lenny. Servern har kört Debian Sarge men
står nu avställd i väntan på att en ny ska byggas. Den kommer nog att få
Debian Etch.

Samuel Blomqvist


Reply to: