[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wireless USB NetGear MA111 v2On Wed, 2008-07-16 at 14:44 +0200, Jorgen wrote:
> Jag har ett trådlöst usbkort som jag försöker få igång i Linux (helst i 
> Debian Lenny).
> 
> output från lsusb:
> Bus 001 Device 002: ID 0846:4230 NetGear, Inc. MA111 WiFi (v2)

Enligt den här listan (som är hyfsat ny, från 2007) krävs "ndiswrapper +
ma111v2.inf".
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessCardsSupported

Det behövs mao. ganska mycket pill för att få det att funka. Enklast är
nog att helt enkelt köpa ett nytt kort som det garanterat finns
drivrutiner för direkt i "mainline" linux.

> Min fråga är.
> Är det någon som fått MA111 att fungera i Linux?
> 
> Vad jag läst om MA111 så ska det fungera "out of the box" i Ubuntu 
> Hardy, jag har provat i Hardy men inte lyckats...

MA111 finns i två versioner, v1 och v2, det är säkert helt två olika
chip i dem. Tyvärr älskar tillverkare att vara lömska på det viset....

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: