[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Debian 15 ?r idag!!!låter som det var mig du menar men vet inte


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jorgen [mailto:jebbb@bredband.net]
Skickat: den 16 juli 2008 12:57
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: Debian 15 ?r idag!!!


Jag tror, det var när jag hade synpunkter på en som kritiserade någon 
annan för bristande netetikett.

Jag skrev nog rätt många giftiga ebrev då.

Har inte fått något ebrev från den här listan föränn nu.
Jag kommer inte ihåg om jag gick ur listan eller om jag blev bannad.
Häromdagen anmälde jag mej till listan igen.

En ursökt till alla som jag hoppade på!
MVH Jorgen

PS Jag har nog hittat min favoritdistribution nu efter att snurrat runt 
med ubuntu, kubuntu o slackware.
Jag använder Debian Lenny med KDE.

mattias wrote:
> vilket Flame-war menar ni
> ons 2008-07-16 klockan 11:06 +0200 skrev pow@pow.se:
>> Flame-war:et


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: