[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montera NTFS-partitionerHej!
Det tycks gå att montera NTFS-volymerna manuellt, men jag måste ställa in behörigheter etc som jag ännu inte lärt mig.

Det slog mig att volymerna borde monteras automatiskt. Det fungera ju när jag kör Knoppix, som bygger på Debian. Vad gör Knoppix som inte görs i min skrivbordsinstallation av Debian?

Någon slags bugg i detekteringen av partitioner? Tror "detektorn" att det är något annat än vanliga fasta hårddiskar? Byta till någon annan "detektor"?

Felmeddelandet när jag klickar på ikonen under "Dator" på skrivbordet:

libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbs_errir but 
dbuserror was not set.
process 3934:applications must not close shred connections
- see dbus_connection_close() docs. this is a bug int the application.
fel: enheten /dev/sdc1 ?r inte l?stagbar
fel: kunde inte k?ra pmount

Vänligen
Per Tunedal

> ----- Original Message -----
> From: "Kim Christensen" <kchr-list-debian-user-swedish@rac.nu>
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: Re: Montera NTFS-partitioner
> Date: Mon, 19 Nov 2007 15:06:25 +0100
> 
> 
> * Per Tunedal <per.tunedal@operamail.com> [2007-11-19 14:34:42 +0100]:
> 
> > Hej!
> > Hur gör man för att montera NTFS-partitioner automatiskt?
> > Nu kommer jag inte alls åt dessa partitioner på en dator. Om 
> > jag går via ikonen "Dator" på skrivbordet ser jag 
> > partitionerna, men om jag försöker öppna dem får jag ett 
> > långt felmeddelande att de inte går att montera.
> >
> > Om jag däremot kollar på utdelade NTFS-kataloger på en annan 
> > dator i Windowsnätverket är det inga problem!
> >
> > På denna dator valde jag att installera i expertläge och valde NTFS-stöd.
> 
> Hej Per!
> 
> Kan du montera NTFS-partitioner manuellt via ett skal?
> 
> # mount -t ntfs /dev/hdX /mnt/windows
> 
> Byt ut "hdX" mot din lagringsenhet och "/mnt/windows" till den punkt i
> filsystemet dit du vill montera enheten.
> 
> Fungerar detta kan du enkelt gära ett inlägg i fstab för att låta
> enheten monteras per automatik vid uppstart. Kolla fstab-manualen för
> mer information om parametrar du kan använda dig av vid montering!
> 
> Med hälsning
> --
> |_|O|_|
> |_|_|O|  Kim Christensen
> |O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
> ----------------------------------------------------------
> ()  ascii ribbon campain - against html e-mail
> /\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

>V�nligen
Per TunedalReply to: