[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montera NTFS-partitionerHej igen!
Ett f;rtydligande> det g[r bara att l'sa NTFS/partitioner med Knoppix 5.1. Allts[ *inte skriva till dem!
Per Tunedal

> ----- Original Message -----
> From: "Per Tunedal" <per.tunedal@operamail.com>
> To: "Kim Christensen" <kchr-list-debian-user-swedish@rac.nu>
> Subject: Re: Montera NTFS-partitioner
> Date: Sun, 25 Nov 2007 11:45:50 +0100
> 
> 
> Hej!
> Det tycks gå att montera NTFS-volymerna manuellt, men jag måste 
> ställa in behörigheter etc som jag ännu inte lärt mig.
> 
> Det slog mig att volymerna borde monteras automatiskt. Det fungera 
> ju när jag kör Knoppix, som bygger på Debian. Vad gör Knoppix 
> som inte görs i min skrivbordsinstallation av Debian?
> 
> Någon slags bugg i detekteringen av partitioner? Tror "detektorn" 
> att det är något annat än vanliga fasta hårddiskar? Byta till 
> någon annan "detektor"?
> 
> Felmeddelandet när jag klickar på ikonen under "Dator" på skrivbordet:
> 
> libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbs_errir but
> dbuserror was not set.
> process 3934:applications must not close shred connections
> - see dbus_connection_close() docs. this is a bug int the application.
> fel: enheten /dev/sdc1 ?r inte l?stagbar
> fel: kunde inte k?ra pmount
> 
> Vänligen
> Per Tunedal
> 
> > ----- Original Message -----
> > From: "Kim Christensen" <kchr-list-debian-user-swedish@rac.nu>
> > To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> > Subject: Re: Montera NTFS-partitioner
> > Date: Mon, 19 Nov 2007 15:06:25 +0100
> >
> >
> > * Per Tunedal <per.tunedal@operamail.com> [2007-11-19 14:34:42 +0100]:
> >
> > > Hej!
> > > Hur gör man för att montera NTFS-partitioner automatiskt?
> > > Nu kommer jag inte alls åt dessa partitioner på en dator. Om 
> > > jag går via ikonen "Dator" på skrivbordet ser jag > 
> > partitionerna, men om jag försöker öppna dem får jag ett > 
> > långt felmeddelande att de inte går att montera.
> > >
> > > Om jag däremot kollar på utdelade NTFS-kataloger på en annan 
> > > dator i Windowsnätverket är det inga problem!
> > >
> > > På denna dator valde jag att installera i expertläge och 
> > valde NTFS-stöd.
> >
> > Hej Per!
> >
> > Kan du montera NTFS-partitioner manuellt via ett skal?
> >
> > # mount -t ntfs /dev/hdX /mnt/windows
> >
> > Byt ut "hdX" mot din lagringsenhet och "/mnt/windows" till den punkt i
> > filsystemet dit du vill montera enheten.
> >
> > Fungerar detta kan du enkelt gära ett inlägg i fstab för att låta
> > enheten monteras per automatik vid uppstart. Kolla fstab-manualen för
> > mer information om parametrar du kan använda dig av vid montering!
> >
> > Med hälsning
> > --
> > |_|O|_|
> > |_|_|O|  Kim Christensen
> > |O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
> > ----------------------------------------------------------
> > ()  ascii ribbon campain - against html e-mail
> > /\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> >
> 
> 
> 
> V�nligen
> Per Tunedal

>V�ligen
Per TunedalReply to: