[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montera NTFS-partitionerOn Sun, Nov 25, 2007 at 11:45:50AM +0100, Per Tunedal wrote:
> Hej!
> Det tycks gå att montera NTFS-volymerna manuellt, men jag måste ställa in behörigheter etc som jag ännu inte lärt mig.
> 
> Det slog mig att volymerna borde monteras automatiskt.

Det håller inte jag med om.

Om du vill att de ska monteras automatiskt så ändra i /etc/fstab, men
inse att inte alla tycker att det är bra policy.

Det är inget tekniskt fel på Debian som gör att inte det fungerar som
du vill, den förvalda policyn är bara en annan än din favorit-policy.

> Felmeddelandet när jag klickar på ikonen under "Dator" på skrivbordet:  
> 
> libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbs_errir but
> dbuserror was not set.
> process 3934:applications must not close shred connections
> - see dbus_connection_close() docs. this is a bug int the application.
> fel: enheten /dev/sdc1 ?r inte l?stagbar
> fel: kunde inte k?ra pmount

Din NTFS-formatterade hårddisk är inte löstagbar, och därför har du
inte rättigheter att montera den.

Utifrån din favorit-policy när det gäller rättigheter låter det som
att du är ensam användare på ditt system, och då är det kanske enklast
att ändra i /etc/fstab, snarare än att ändra udevs/hals
rättighetspolicy vad gäller fasta diskar.

-- 
Hans Ekbrand (http://sociologi.cjb.net) <hans@sociologi.cjb.net>
A. Because it breaks the logical sequence of discussion
Q. Why is top posting bad?

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: