[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: Debian-instalelr* mattias jonsson <mj@mattiasweb.net> [2007-11-02 14:31:46 +0100]:

> Typ av vad?
> netinst

Installationsmenyn kommer upp så fort du gjort ett val i boot-menyn.
Tryck på enter där så laddas standardläget för installation, annars kan
du skriva "expert" för mer avancerade inställningar.

Väl inne i menyn gör du enligt beskrivningen i Daniels tidigare svar!


Med vänlig hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachmentsReply to: