[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: Debian-instalelrTyp av vad?
netinst

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kim Christensen [mailto:kchr-list-debian-user-swedish@rac.nu] 
Skickat: den 2 november 2007 13:34
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: Debian-instalelr


* mattias jonsson <mj@mattiasweb.net> [2007-11-01 23:42:22 +0100]:

> Ja men det står inet hur man startar menyn

Vilken installationstyp kör du? 

Menyn får du ju upp när du bootat med installationsskivan?

-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: