[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: SV: Debian-instalelrMm tror ja fattar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kim Christensen [mailto:kchr-list-debian-user-swedish@rac.nu] 
Skickat: den 2 november 2007 15:12
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: SV: Debian-instalelr


* mattias jonsson <mj@mattiasweb.net> [2007-11-02 14:31:46 +0100]:

> Typ av vad?
> netinst

Installationsmenyn kommer upp så fort du gjort ett val i boot-menyn. Tryck
på enter där så laddas standardläget för installation, annars kan du skriva
"expert" för mer avancerade inställningar.

Väl inne i menyn gör du enligt beskrivningen i Daniels tidigare svar!


Med vänlig hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachments


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: