[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Debian-instalelr* mattias jonsson <mj@mattiasweb.net> [2007-11-01 23:42:22 +0100]:

> Ja men det står inet hur man startar menyn

Vilken installationstyp kör du? 

Menyn får du ju upp när du bootat med installationsskivan?

-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachmentsReply to: