[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Punktstöd?On Tue, Oct 30, 2007 at 06:03:33PM +0100, mattias wrote:
> Du talade om bootprompt vid installationen
> Hur lägne är den uppe?


För det första, det som vi talar om här är installationssystemets
"bootprompt", dvs när man bootar från Debian installationsCD:n så
är det första som kommer fram på skärmen texten:
Press F1 for help, or ENTER to boot.

Denhär prompten "timar" inte ut, dvs det händer inget om man inte
trycker på något (jag testade nyss, väntade åtminstone en minut) så
när du installerar Debian så kan du helt enkelt lyssna på CD-läsarens
ljud, och när den tystnat så vet du att du kommit till denna "prompt".

Här skulle jag alltså rekommendera att om du har en braille med USB
anslutning, så testa först att bara trycka enter här och "se"
(jo jag vet att du inte kan se, men i brist på bättre ord :)) vad som
händer.

Om inte din braille terminal (heter det så?) vaknar till liv om en
liten stund efter att du tryckt på enter, så vet du att dethär inte
lyckades, och då blir det till att skriva in något slag av boot
parametrar vid denna prompt.

T.ex. senast jag installerade Debian så var det på en såpass ny maskin
att kärnan som finns på Etch CD:n inte riktigt förstod sig på
hårdvaran, så installationen låste sig varje gång en stund efter att
jag tryckt enter vid denna prompt. Jag hamnade då att skriva in:
install acpi=off noapic
(kanske hamnade jag att sätta till nolapic också, jag minns inte
riktigt) för att kunna installera Debian Etch versionen på den datorn.
Detta bara som ett exempel på vad denna bootprompt kan användas till.


TomasReply to: