[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Punktstöd?Tack
Hade för mig den bara var uppe i några sekunder
Då hade ja fel igen


---
mattias jonsson
hemsida:
www.mattiasweb.net
mail: mj@mattiasweb.net
ekeskolans gamla hemsida
http://web.archive.org/web/19990908081633/http://www.ekeskolan.specialskolor
na.se/index.html


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tomas Nykung [mailto:tomas2@multi.fi] 
Skickat: den 30 oktober 2007 23:10
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Punktstöd?


On Tue, Oct 30, 2007 at 06:03:33PM +0100, mattias wrote:
> Du talade om bootprompt vid installationen
> Hur lägne är den uppe?


För det första, det som vi talar om här är installationssystemets
"bootprompt", dvs när man bootar från Debian installationsCD:n så är det
första som kommer fram på skärmen texten: Press F1 for help, or ENTER to
boot.

Denhär prompten "timar" inte ut, dvs det händer inget om man inte trycker på
något (jag testade nyss, väntade åtminstone en minut) så när du installerar
Debian så kan du helt enkelt lyssna på CD-läsarens ljud, och när den tystnat
så vet du att du kommit till denna "prompt".

Här skulle jag alltså rekommendera att om du har en braille med USB
anslutning, så testa först att bara trycka enter här och "se" (jo jag vet
att du inte kan se, men i brist på bättre ord :)) vad som händer.

Om inte din braille terminal (heter det så?) vaknar till liv om en liten
stund efter att du tryckt på enter, så vet du att dethär inte lyckades, och
då blir det till att skriva in något slag av boot parametrar vid denna
prompt.

T.ex. senast jag installerade Debian så var det på en såpass ny maskin att
kärnan som finns på Etch CD:n inte riktigt förstod sig på hårdvaran, så
installationen låste sig varje gång en stund efter att jag tryckt enter vid
denna prompt. Jag hamnade då att skriva in: install acpi=off noapic (kanske
hamnade jag att sätta till nolapic också, jag minns inte
riktigt) för att kunna installera Debian Etch versionen på den datorn. Detta
bara som ett exempel på vad denna bootprompt kan användas till.


Tomas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: