[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

rm -rf * efter jigdo ?Hej!

Har läst howto filen för jigdo-lite. Den säger inget om att man kan plocka bort alla filer från en jigdo-lite hämtning, när man väl bränt *.iso filen ?

/RolfReply to: