[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: rm -rf * efter jigdo ?



Rolf Edlund skrev:
Hej!

Har läst howto filen för jigdo-lite. Den säger inget om att man kan plocka bort alla filer från en jigdo-lite hämtning, när man väl bränt *.iso filen ?

/Rolf


Asch, att jag aldrig lär mig att inte vara så minimalistisk.. :)

Säg att jag hämtar hem sarge, så får jag dessa filer efter en jigdo session.

• sarge−i386−1.iso.list
• sarge−i386−1.iso.tmp
• jigdo−file−cache.db
• sarge−i386−1.iso.tmpdir/
• sarge−i386−1.jigdo
• sarge−i386−1.jigdo.unpacked
• sarge−i386−1.template

Antar att jag helt enkelt kan plocka bort dessa ? *.jigdo och *.template måste jag ju ändå ladda hem igen, när det släpps nya revisioner ?

/Rolf



Reply to: