[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verktyg för att rensa?2007-06-19 Daniel Swärd wrote:

On Tue, 2007-06-19 at 09:07 +0200, Daniel Swärd wrote:
>
>> dpkg-query -W --showformat='${Installed-Size} ${Package}\n' | sort -n
>>
>> Saxat från:
>> http://www.knoppix.net/wiki/Knoppix_Remastering_Howto
>
>Tillägg: Paketet deborphan kan vara intressant för att kolla efter
>oanvända paket.
>
> /Daniel
>--


Det var bra tips, jag hade redan tagit bort openoffice, och tjänat drygt 180 mb på det, sedan när jag kört dpkg-query upptäckte jag att jag hade clipart installerat, som tog 370 mb. Otroligt vad officerelaterade saker tar plats.

En annan sak som jag upptäckt man kan göra är att köra, exempelvis, gnome-apt och sedan visa övergivna paket, jag hittade några jag inte hade någon användning av. I det här sammanhanget tror jag de menar paket som inte har någon utvecklare, när de skriver orphan (som jag översatt med övergivna). Mitt resonemang här är att ett paket som inte har någon utvecklare troligtvis inte är så viktigt, fast det gäller att hålla tungan rätt i mun...

Tack vare ditt tips fick jag 370 mb ytterliggare, jätteskönt! Nu kommer jag få plats med java ee utan problem.

/Per-Olof

Reply to: