[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verktyg för att rensa?On Tue, 2007-06-19 at 01:35 +0200, Per-Olof Widström wrote:
> Hej!
> 
> Jag har en /usr pration som är nästan full, och jag behöver plats för 
> att installera vissa grejer. Finns det något verktyg som kan vara till 
> hjälp i sådana situationer?
> 
> Det jag skulle vilja ha är ett program som visar hur stora vissa paket 
> är, och gärna någon hint om hur viktiga de är (extra, main).
> 
> Andra bra tips på hur man kan återta plats mottages tacksamt. Jag har 
> säkerligen en hel del saker installerat som jag inte använder, men jag 
> vet inte hur jag kan identifiera dessa
> 
> -- 
> 
>    You cannot kill time without injuring eternity.
> 

dpkg-query -W --showformat='${Installed-Size} ${Package}\n' | sort -n

Saxat från:
http://www.knoppix.net/wiki/Knoppix_Remastering_Howto

	/Daniel
-- 
Ever noticed something?
Unix comes with compilers.
Windows comes with solitaire.Reply to: