[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Inget /lib/modules'uname -r'/build--- Uncurbed <uncurbed@swipnet.se> skrev:

> Jag har problem med att inte mappen
> /lib/modules/2.6.18-4-686/build inte 
> länkas till /usr/src/linux i Debian 4.0
> 
> Det går ej att kompilera ngt för att /build
> direktoryt inte finns.
> Jag har skapat direktoryt /build så det finns.
> 
> Det jag har gjort är: ln -s /usr/src/linux
> /lib/modules/2.6.18-4-686/build
> 

Den länken är vansklig. Bättre och långsiktigt rätt är

 ln -s /usr/src/kernel-source-2.6.18 \
    /lib/modules/2.6.18-4-686/build

Detta eftersom /usr/src/linux skall vara en länk till
gällande kärnkod, i Ditt fall

  /usr/src/kernel-source-2.6.18

Varje annat bruk av /usr/src/linux kommer ofelbart
att föra vilse den dag fler än en kärna används.

Hälsning  Mats Erik Andersson


   _________________________________________________________
Ont om plats? Skaffa gratis Yahoo! Mail med obegränsat,
lagringsutrymme, kalender, virusscan och antispamfunktion.
http://se.mail.yahoo.comReply to: