[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Projektorer och xorgOn Sat, 2007-05-19 at 17:14 +0300, Carl-Fredrik Enell wrote:
> Den interna LCD-n funkar nu förvisso även utan xorg.conf.  Däremot kan
> jag inte längre använda min MergedFB-konfiguration för
> videopresentationer utan får bara en kopia av LCD-panelen i en på den
> externa skärmen helt oläslig upplösning.
> 
> Tips om hur jag kommer igång med RandR 1.2 inklusive detektering av
> externa skärmar mottages tacksamt. Hittade inte så mycket användbar
> information på google.

Hej,

Testa att fråga direkt på mailinglistan för Xorg,
xorg@lists.freedesktop.org

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: