[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mixmaster mail inte sendt av exim4On Saturday 24 February 2007 21:10, Sven Arvidsson wrote:
> On Sat, 2007-02-24 at 20:38 +0100, Niels Larsen wrote:
> > Här är uddrag från: /var/log/exim4/mainlog efter at ha sänt med mutt:
> > R=smarthost T=remote_smtp_smarthost defer (-53): retry time not reached
> > for any host
> > Ser den samme string från månge av mailene, som inte är sänt med
> > mixmaster? ****
>
> Okej, jag trodde du skulle få samma felmeddelande. Hur som helst så
> borde det fungera oavsett om du använder mutt eller mixmaster om Exim är
> rätt inställd.
>
> > xxxxxx032.localdomain är endast namnet på min komputer, som jag har fått
> > automatisk av Telia, som är min ISP.
> > Jag har xx'et lite, så inte min private id finns.
> > Jag använder mailin.telia.com som min pop server (inkommande mail), och
> > mailout.telia.com som min smtp server (utgående mail), och dissa fungerar
> > bra till alle mine vanlige mails (jag använder kmail som min vanlige mail
> > klient program).
>
> Tanken med smarthost är att det ska fungera ungefär som när du skickar
> mail från kmail. Med andra ord skickar din dator vidare mailen till
> mailout.telia.com. Du får ställa in Exim att använda samma adress
> (mailout.telia.com) när du väljer smarthost.
>
> Jag tror att den här guiden kan hjälpa dig också,
> http://trekweb.com/~jasonb/articles/exim4_courier/conftlsauth.html
> Se kapitel 3.2 "Connecting to a smarthost over TLS with Authentication".
Har fåt oprettet certifikat, men får inte swaks testen at funke.
Min Internet providers mail out servrar kräver inte något password.

>
> Du vet att du kan ändra inställningarna i Exim genom att köra
> "dpkg-reconfigure exim4-config" som root?
Har prövat många gange.
***

När jag försöker at sände med "mail" programmet, ser alt fint ut, och jag har 
förbindelse med min Internet provider (Telia)'s server, men får bl.a. en 
linie (jag har sat -v optionen i mail) som siger:

LOG: MAIN
  ** bqz69@telia.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from 
remote mail server after MAIL FROM:<mitt_username@telia.com> SIZE=1398: host 
pne-smtpout1.glb.skanova.net [81.228.8.29]: 553 <mitt-username@telia.com> 
unable to verify address

Min mail adresse är jo "bqz69@telia.com", och inte "mitt-username@telia.com"

"mitt_username" är mit alm. linux user name, det som jag använder, når jag 
logger ind i debian.

Undrer, hur jag ändrer det?Reply to: