[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Moduler vid boot?Torbjörn Svensson wrote:
>> Hur förhindrar man att en viss modul laddas vid boot?

> Troligtvis behöver du förhindra att initrd laddar denna modul.

...och glöm inte i så fall att generera om din
inintrd: "update-initramfs -u".

Du kan ta bort modutils helt, det är för 2.4-kärnor.

Marcus
Reply to: