[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem med usb port...jag kan inte få upp usb porten. har läst att det kanske är kernel 2.6.18-3 som är orsaken.har använt usb0 på 2.6.8 utan problem, men var tvungen att använda ny kärna.

finns det något sätt att få igång autoloader?

desmg | grep 'usb'
ger -> usb 1-1: på uhci_hcd

på ls /dev ger
usbdev1.1_ep00
usbdev1.1_ep81Reply to: