[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Moduler vid boot?-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Erik Svensson wrote:
> Hur förhindrar man att en viss modul laddas vid boot?
> Jag har en scanner som inte funkar om modulen ehci_hcd laddas, det
> hjälper inte att köra rmmod efter att systemet har startat. (Har en
> annan dist där den funkar där ehci_hcd aldrig laddas.)
> Har provat att lägga in den i /etc/hotplug/blacklist.d/libsane,
> /etc/modprobe.d/blacklist och i /etc/modutils/blacklist utan resultat.
> Jag kör testing/unstable med debians standardkärna 2.6.18-686

Troligtvis behöver du förhindra att initrd laddar denna modul. Vilken
version av Debian kör du?

Hälsningar,
- --
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://www.azoff.se | http://dev.azoff.se
   `--  http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFF1XC9eY7jmtvbDP0RAkjoAKCvld3wLRXhDfH4itN1Xiolrn76dwCffYsx
A9qtAw+eAXZeoNctRGAQxZ4=
=Af0k
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: