[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Moduler vid boot?Hur förhindrar man att en viss modul laddas vid boot?
Jag har en scanner som inte funkar om modulen ehci_hcd laddas, det hjälper inte att köra rmmod efter att systemet har startat. (Har en annan dist där den funkar där ehci_hcd aldrig laddas.) Har provat att lägga in den i /etc/hotplug/blacklist.d/libsane, /etc/modprobe.d/blacklist och i /etc/modutils/blacklist utan resultat.
Jag kör testing/unstable med debians standardkärna 2.6.18-686

ZekeReply to: