[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Locale-problem i aptitudesön 2006-10-08 klockan 19:25 +0300 skrev Carl-Fredrik Enell:
> aptitude frågar
> Vill du fortsĀtta? [J/n/?]

Är det i något slags läge där aptitude inte använder ncurses? Annars
brukar ju allt dyka upp som käcka dialogrutor och menyer.

> Aptitude verkar ha en väldig massa buggar av vilka flera är relaterade
> till UTF-8. Finns någon lösning förutom att byta tillbaka till iso-8859-1?

Just den bug du nämner har i alla fall knappast något med UTF-8 att
göra, eftersom både 'j' och 'y' har exakt samma kod i UTF-8 som i
ISO-8859-1. Kan ha med localens språk att göra, antar jag, eller snarare
med att aptitude är ofullständigt lokaliserat?

Om det är en bug i aptitude är nog bästa lösningen att göra en
bugrapport.

> 
> Hälsningar
> Fredrik
> -- 
> Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)
> 
> Kaanaanmaantie 6B
> FIN-99600 Sodankylä
> Finland
> ------------------------------------------------
> URL:	  http://www.is.kiruna.se/~fredrik
> Work URL: http://www.sgo.fi/~fredrik
> ------------------------------------------------
> pub  1024D/E3930C6C 
> Key fingerprint = 
> 6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C
> =================================================
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: