[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Locale-problem i aptitudeVincent Lönngren skrev:

>> Aptitude verkar ha en väldig massa buggar av vilka flera är relaterade
>> till UTF-8. Finns någon lösning förutom att byta tillbaka till iso-8859-1?
> 
> Just den bug du nämner har i alla fall knappast något med UTF-8 att
> göra, eftersom både 'j' och 'y' har exakt samma kod i UTF-8 som i
> ISO-8859-1. Kan ha med localens språk att göra, antar jag, eller snarare
> med att aptitude är ofullständigt lokaliserat?

Har liknande problem med aptitude.
Började misstänka min översättningen men det var det inte.

Acceptera denna lösning? [J/n/q/?] J
Ogiltigt svar; ange ett av följande kommandon:
...

Började lura på om aptitude använde yes_expr och no_expr

Från /usr/share/i18n/locales/sv_SE:
yesexpr "<U005E><U005B><U006A><U004A><U0079><U0059><U005D><U002E><U002A>"
noexpr  "<U005E><U005B><U006E><U004E><U005D><U002E><U002A>"

<U006A><U004A> = jJ
<U006E><U004E> = nN

Tydligen inte.. i översättningen läser den första tecknet i en sträng
som heter "yes_key" (som är "j" på svenska). Allt ser korrekt ut.

Diskussionen finns på (vad jag kan se, fortfarande öppen "bugg")
http://bugs.donarmstrong.com/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=338056

Ska vi rapportera in det igen?

Danne

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: