[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Locale-problem i aptitudeHej!

>>>>> "Vincent" == Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se> skrev

    Vincent> Är det i något slags läge där aptitude inte använder
    Vincent> ncurses? Annars brukar ju allt dyka upp som käcka
    Vincent> dialogrutor och menyer.
Ja, problemet gäller kommandoradsvarianten, tex
"aptitude update ; aptitude upgrade"

Lärde mig nyligen av denna lista att detta funkar bättre än apt-get,
för aptitude håller reda på vilka bibliotek som installeras som
dependencies, vilket apt-get inte tycks göra, om man ser efter med
hjälp av deborphan (efter många "apt-get remove" har man en hel del
oanvända lib-* paket liggandes).

Hälsningar Fredrik

PS 
Jag har också ett åäö-problem nedan som synes men det beror på att jag
använder vm och xemacs som mailklient. xemacs fattar inte att min
signatur är kodad i UTF8. 

-- 
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
------------------------------------------------
URL:	  http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Work URL: http://www.sgo.fi/~fredrik
------------------------------------------------
pub  1024D/E3930C6C 
Key fingerprint = 
6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6C
=================================================

Reply to: