[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paket felHola,


consiglieri wrote:
Hej

Jag har problem med proftpd

Jag kan varken avinstallera, eller ominstallera eller uppgradera mitt system.

Har för mig att jag sprungit i liknande problem förut. Jag lyckades lösa det men minns inte riktigt hur. Men om jag inte mins fel så körde jag:
# dpkg -r <paketnamn>


Om jag kör apt-get upgrade får jag detta felmeddelande

Förbereder att ersätta proftpd 1.3.0-4 (med .../proftpd_1.3.0-9_i386.deb) ...
Stopping ftp server: proftpd failed!

Kontrollera först att proftpd procesen är död innan du avinstallerar den

invoke-rc.d: initscript proftpd, action "stop" failed.
dpkg: varning - gammalt pre-removal-skript returnerade felstatus 1
dpkg - försöker skript från det nya paketet istället ...
Stopping ftp server: proftpd failed!
invoke-rc.d: initscript proftpd, action "stop" failed.
dpkg: fel vid hantering av
/var/cache/apt/archives/proftpd_1.3.0-9_i386.deb (--unpack):
underprocess nytt pre-removal-skript gav felkod 1
/var/lib/dpkg/info/proftpd.postinst: line 179: 13161 Segmenteringsfel
     /usr/sbin/proftpd -t >/dev/null 2>&1
Starting ftp server: proftpd/etc/init.d/proftpd: line 87: 13183
Segmenteringsfel        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile
"$PIDFILE" --exec $DAEMON -- $OPTIONS
failed!
invoke-rc.d: initscript proftpd, action "start" failed.
dpkg: fel vid upprensning:
underprocess post-installation script gav felkod 1
Förbereder att ersätta coreutils 5.94-1 (med .../coreutils_5.96-5_i386.deb) ...
Packar upp ersättande coreutils ...
Fel uppstod vid hantering:
/var/cache/apt/archives/proftpd_1.3.0-9_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Du kan också försöka få fram felmeddelanden på engelska och på så sätt lättare hitta lösningn på felet på nätet:
# LC_MESSAGES="POSIX" apt-get remove proftpdHiamalReply to: