[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paketfel (proftpd prerm misslyckas)Om jag kör apt-get -f remove proftpd får jag följande felmeddelande

Efter uppackning kommer 1693kB frigöras på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
dpkg: fel vid hantering av proftpd (--remove):
Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör
ominstallera det innan du försöker ta bort det.
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error'
 what():  basic_string::_S_construct NULL not valid
Avbruten (SIGABRT)

Problemet med proftpd har för övrigt funnits ett bra tag nu. Och
visst.. jag kör unstable versionen.


Den 2006-06-27 skrev Fredrik Jonson <fredrik@jonson.org>:
On 2006-06-27 at  8:49, apelsinen@gmail.com wrote:

> Hej
>
> Jag har problem med proftpd
>
> Jag kan varken avinstallera, eller ominstallera eller uppgradera mitt
> system.

Har du provat 'apt-get -f remove proftpd'?


> Om jag kör apt-get upgrade får jag detta felmeddelande
>
> Förbereder att ersätta proftpd 1.3.0-4 (med .../proftpd_1.3.0-9_i386.deb)
> ...
> Stopping ftp server: proftpd failed!
> invoke-rc.d: initscript proftpd, action "stop" failed.
> dpkg: varning - gammalt pre-removal-skript returnerade felstatus 1

När paket tas bort från debian körs ett skript, det är detta skript som
verkar ställa till det. Om inget annat fungerar kan du prova att ta bort
skriptet. Det brukar vara ganska ofarligt, oftast används dessa skript
bara för att kolla att programmet inte är igång när filerna tas bort.

Så om inget annat funkar, försök med:
 rm /var/lib/dpkg/info/proftpd.prerm
 apt-get -f remove proftpd

--
Fredrik Jonson


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: