[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Paket felHej

Jag har problem med proftpd

Jag kan varken avinstallera, eller ominstallera eller uppgradera mitt system.

Om jag kör apt-get upgrade får jag detta felmeddelande

Förbereder att ersätta proftpd 1.3.0-4 (med .../proftpd_1.3.0-9_i386.deb) ...
Stopping ftp server: proftpd failed!
invoke-rc.d: initscript proftpd, action "stop" failed.
dpkg: varning - gammalt pre-removal-skript returnerade felstatus 1
dpkg - försöker skript från det nya paketet istället ...
Stopping ftp server: proftpd failed!
invoke-rc.d: initscript proftpd, action "stop" failed.
dpkg: fel vid hantering av
/var/cache/apt/archives/proftpd_1.3.0-9_i386.deb (--unpack):
underprocess nytt pre-removal-skript gav felkod 1
/var/lib/dpkg/info/proftpd.postinst: line 179: 13161 Segmenteringsfel
     /usr/sbin/proftpd -t >/dev/null 2>&1
Starting ftp server: proftpd/etc/init.d/proftpd: line 87: 13183
Segmenteringsfel        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile
"$PIDFILE" --exec $DAEMON -- $OPTIONS
failed!
invoke-rc.d: initscript proftpd, action "start" failed.
dpkg: fel vid upprensning:
underprocess post-installation script gav felkod 1
Förbereder att ersätta coreutils 5.94-1 (med .../coreutils_5.96-5_i386.deb) ...
Packar upp ersättande coreutils ...
Fel uppstod vid hantering:
/var/cache/apt/archives/proftpd_1.3.0-9_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Aptitude klagar också på proftpd och vägrar göra något ... vad skall jag göra???
HJälp!!Reply to: