[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozillas DPI-hantering helgalenFriday, 2 June 2006 16:45, Alex Nordstrom wrote:
Hoppsan, använde fel användarkonto för förra meddelandet, så 
Reply-to-raden är felaktig. Kontrollera att eventuella svar är rätt 
adresserade. Ber om ursäkt.

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgpbrebxqOfdo.pgp
Description: PGP signature


Reply to: