[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozillas DPI-hantering helgalenFriday, 2 June 2006 16:18, Vincent Lönngren wrote:
> Om det inte redan finns en bugrapport om detta föreslår jag att du
> rapporterar det, eftersom det var du som upptäckte det.

Jag såg ingen som passade i bdo; jag ska kolla Bugzilla för Firefox 
senare. Ville först se att det inte var mig det var fel på innan jag 
rapporterade.

> Lite OT: för övrigt hamnar å ovanpå p i "på" när jag öppnar
> ovanstående exempel i Firefox. Om ingen annan ser det så är det väl
> något lokalt fontrelaterat, om fler ser det så får man väl anta att
> det också är en bug. Samma sak syns inte i Epiphany.

Jag ser inte det i just detta exempel, men däremot har jag märkt att 
tecken som kommer efter en fi-ligatur hamnar ovanpå i:et i vissa 
teckenstorlekar, enbart i Firefox (jag har Firefox inställt på att 
alltid använda Freesans från ttf-freefont).

-- 
Alex Nordstrom
http://lx.n3.net/
Please do not CC me in followups; I am subscribed to debian-kde.

Attachment: pgptR8lQG8yii.pgp
Description: PGP signature


Reply to: