[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-problem (2)> > Jag har problem att få igång USB-ansluten utrustning. I första hand
> > gäller det ett modem och en skrivare.
>
> *********************
"hotplug" package skal väre installert också!
> :-)Reply to: