[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-problem (2)On Thursday 16 March 2006 08:04, Peter Sarge wrote:
> Hej!
>
>
>
> (Lite oklart om mitt första mail gick iväg ? sänder en kopia.)
>
>
>
> Jag har problem att få igång USB-ansluten utrustning. I första hand gäller
> det ett modem och en skrivare.
*********************
autofs og usbmount packages skal vära installert i sarge ??

och också rätte kernel moduler, som jag inte vet.

Vid installation av sarge skulle systemet själva se vilken hardware, som 
finns, och nyaste linux kernel >2.6.12 kan se det mesta!

Är en fördel, at have hardware, som inte är allt för gammalt mindre 3-4 år, 
kanske?

:-)Reply to: