[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: For those who care about stable updates



Andreas Schuldei wrote:
* Martin Leben <martin-1234@leben.nu> [2006-03-09 13:38:42]:


Hej Andreas!

Andreas Schuldei wrote:

det är faktist ett bra medelande, eftersom har löst problemet
genom att flytta på sig och nya som kan samarbeta med ftp-master
ha tagit över.

Hmmm... Jag förstår tyvärr inte vad du säger.

- Har problemet lösts genom att Martin Schulze flyttat på sig, eller kan det lösas?


nu när andra tog över kan problemet lösas.

- Har andra redan tagit över


ja

situationen är ganska komplext. för mer information och större
bilden läs gerna sista veckans debian-vote@lists.debian.org.

Den här länken kanske är till större nytta: http://lists.debian.org/debian-vote/

//Daniel



Reply to: