[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: For those who care about stable updatesHej Andreas!

Andreas Schuldei wrote:
det är faktist ett bra medelande, eftersom har löst problemet
genom att flytta på sig och nya som kan samarbeta med ftp-master
ha tagit över.

Hmmm... Jag förstår tyvärr inte vad du säger.

- Har problemet lösts genom att Martin Schulze flyttat på sig, eller kan det lösas?
- Har andra redan tagit över, eller kan andra nu ta över?

Med MYCKET vänlig hälsning,
/Martin Leben
--
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to.
Please don't CC me on replies.Reply to: