[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bli av med pipet
Tre olika beeps som du enkelt kan stäng av:

echo 'set bell-style none' >> ~/.inputrc
xset b off
setterm -blength 0

Jag undrar om något av dessa inkluderar det eländiga pipet som Emacs gör i
en console-session när man trycker något ogiltigt val, och som jag aldrig
lyckas få bort helt.
Ja, lägg till set bell-style none i din .inputrc eller .emacs om du hellre vill.Reply to: