[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bli av med pipetTre olika beeps som du enkelt kan stäng av:

echo 'set bell-style none' >> ~/.inputrc
xset b off
setterm -blength 0

Frågan är dock varför i hela fridens namn det inte är det som är standarkonfigurationen, ingen vill väll ha en dator som piper bara för att autokompleteringen inte lyckas.

Johan


Per-Olof Widström wrote:

När jag sitter uppe nattetid och försöker få ordning i världen (min dator) så blir det många tab-completions, och givetvis många pip ifrån datorn. Problemet är att det ljudet stör andra som vill sova. Hur styr man över ljudet så att det inte hörs, eller kan bli lägre?

Går det rent av att få ljudet via ljudkortet istället? (då kan man ju ha lurar)

/Per-Olof Widström

Reply to: