[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bli av med pipet-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Johan Mattsson skrev:

> Tre olika beeps som du enkelt kan stäng av:
> 
> echo 'set bell-style none' >> ~/.inputrc
> xset b off
> setterm -blength 0

Jag undrar om något av dessa inkluderar det eländiga pipet som Emacs gör i
en console-session när man trycker något ogiltigt val, och som jag aldrig
lyckas få bort helt.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)

iD8DBQFEDZu0XjXn6TzcAQkRAsZ8AJ0TJbqmBbiEBhuasaRccAZsqak69ACgwg8w
Dkysf3q+DQE/GzaENwPzHMw=
=/GpK
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: