[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Virtuella domänerMartin Bagge / brother wrote:

On Tue, 7 Mar 2006, Gabriel wrote:

Jag har följt http://www.debian-administration.org/articles/357#virtual_host men jag kan inte komma på hur jag ska lägga till flera, då jag bara har försökt att göra om allt som guiden säger i en ny upplaga så får jag fram:


 Seeing this instead of the website you expected?


etc etc. Vet inte riktigt vad jag har gjort fel..


I filen /etc/apache2/sites-available/ har jag filen default, i den har jag lagt alla mina virtuella hostar och formen ser ut som följer.

NameVirtualHost 193.11.185.33
<VirtualHost *>
    ServerAdmin martin@bagge.nu

    DocumentRoot /var/www/
[...]
</VirtualHost>
<VirtualHost martin.bagge.nu sputnik.bsnet.se>
 ServerAdmin martin@bagge.nu
 DocumentRoot /mnt/I/domains/martin.bagge.nu
 ServerName martin.bagge.nu
 ErrorLog /home/brother/logs/martin.bagge.nu-error_log
 TransferLog /home/brother/logs/martin.bagge.nu-access_log
</VirtualHost>
<VirtualHost brother.persilja.net>
 ServerAdmin martin@bagge.nu
 DocumentRoot /mnt/I/domains/brother.persilja.net
 ServerName brother.persilja.net
 ErrorLog /home/brother/logs/brother.persilja.net-error_log
 TransferLog /home/brother/logs/brother.persilja.net-access_log
</VirtualHost>


sen startar man bara om apache-servicen och et voila. det funkar

när jag har skrivit det här så kommer /var/www upp och med dem finns det bara kataloger.. vad har jag gjort fel?

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
    ServerAdmin gabriel@mygabriel.org
    DocumentRoot /var/www/

</VirtualHost>
<VirtualHost www.debserv.net>
 ServerAdmin www.mygabriel.org
 DocumentRoot /var/www/mygabriel.org
 ServerName www.mygabriel.org
# ErrorLog /home/brother/logs/martin.bagge.nu-error_log
# TransferLog /home/brother/logs/martin.bagge.nu-access_log
</VirtualHost>
<VirtualHost www.debserv.net>
 ServerAdmin gabriel@debserv.net
 DocumentRoot /var/www/debserv.net
 ServerName www.debserv.net
# ErrorLog /home/brother/logs/brother.persilja.net-error_log
# TransferLog /home/brother/logs/brother.persilja.net-access_log
</VirtualHost>Reply to: