[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Få apt-get att lira med sources istället för binärerFinns det någon chans att få Debian att dra ner och kompilera sources
innan installation av paket på datorn med t.ex. apt-get eller dselect?
Som det ser ut nu hanteras ju bara färdiga binärpaket, men det skulle
vara fint om det fanns något sätt att alltid få paketen kompilerade på
hosten istället för de färdiga ditona.

Kommer just från en flerårig gentooperiod, så att ha möjligheten att
kompilera själv och samtidigt behålla alla beroenden i
pakethanteringen utan en massa tricks ligger nära hjärtat :-)

--
Kim Christensen
kim.christensen@gmail.comReply to: