[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Få apt-get att lira med sources istället för binärerTja,

kolla in apt-build. Verkar vara det du söker, jag har inte testat det
själv så kan inte svara på hur pass bra det funkar.

Package: apt-build

Filename: pool/main/a/apt-build/apt-build_0.12.17_i386.deb
Size: 33968
MD5sum: 2626afa0a3f202203aa03d41efb90dd9

Description: frontend to apt to build, optimize and install packages
 This is an apt-get front-end for compiling software optimized
 for your architecture by creating a local repository with built
packages.
 It can manage system upgrades too.

Mvh
Tobbe


On Sun, 2006-03-05 at 20:36 +0100, Kim Christensen wrote:
> Finns det någon chans att få Debian att dra ner och kompilera sources
> innan installation av paket på datorn med t.ex. apt-get eller dselect?
> Som det ser ut nu hanteras ju bara färdiga binärpaket, men det skulle
> vara fint om det fanns något sätt att alltid få paketen kompilerade på
> hosten istället för de färdiga ditona.
> 
> Kommer just från en flerårig gentooperiod, så att ha möjligheten att
> kompilera själv och samtidigt behålla alla beroenden i
> pakethanteringen utan en massa tricks ligger nära hjärtat :-)
> 
> --
> Kim Christensen
> kim.christensen@gmail.com
> 
> 
-- 
Tobbe Eriksson <toby@toby.kicks-ass.org>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: