[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Få apt-get att lira med sources istället för binärerKim Christensen skrev:

> Finns det någon chans att få Debian att dra ner och kompilera sources
> innan installation av paket på datorn med t.ex. apt-get eller dselect?

Bara en fråga: Varför?
Reply to: