[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kan inte boota efter uppdateringHej!

>> Ajajaj. Jag råkade ut för detsamma förra veckan. Det var (för mig) inget 
>> fel på kärnan utan på mkinitrd. I 
>> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=343048 finns ett antal 
>> lösningar. Den som säger att man kan lägga till
>> 
>> - edit /etc/yaird/Default.cfg and add
>>  	MODULE ide-generic
>>  	MODULE ide-disk
>>    right after the "MODULE evdev" line

>Peta in "MODULE piix" före "MODULE ide-generic", annars funkar inte DMA.

Prövade att lägga till de tre raderna i /etc/yaird/Default.cfg
men problemet kvarstår. Ingen skillnad.

Läser man på de sidor som ni hänvisar till så verkar det som man
även behöver göra lite mer:
- boota från en valfri rescue-cd
- mounta root
- mounta dev
- chroot till root
- lägga till de tre raderna i /etc/yaird/Default.cfg
- köra dpkg-reconfigure linux-image-2.6.14-2.686
- köra lilo
- boota om

Jag har mountat root och dev finns då automatiskt i root utan att
jag behöver mounta den. Däremot så verkar inte mina bibliotek eller
länkar till /dev/vg/home, /dev/vg/tmp, /dev/vg/usr och /dev/vg/var
finnas i /etc/ vilket är en förutsättning för att LVM2 ska kunna
mounta dessa.

Får känslan att mina ändringar i /etc/yaird/Default.cfg inte slagit
igenom och att jag måste köra dpkg-reconfigure och lilo innan det
funkar. Men jag hittar inte dpkg-reconfigure. Var finns det normalt?

Vore tacksam för lite mer hjälp...

Vänliga hälsningar,
Peter CarlssonReply to: